Search results

  1. Predregistracija za Crnce

    Crnci idu na jugoistok, svi članovi koji više nisu u Skype sobi radi spamma ili nisu u plemenu mogu nam se pridružit tamo
  2. Zaključna faza svijeta 19

    Ovo sam kopirao s našeg foruma, tekst je više za naše igrače koji više ne igraju plemena i ne vide naš foru, nego za vanjsku publiku, iako naravno nije zabranjeno komentiranje, hvala Pleme Jurini sada vlada nad 85% svih aktivnih sela na ovom svijetu. Stoga će sada biti uvedena 90-dnevna završna...