rasprava o zikasu

  1. Rasprava oko prijetnje !

    Zikas: Nerazumem covjek je dobijo sit od osnivaca plemena i sada to iskorsitava u svoju korist i skida cinove i prava clanovima plemena a njemu je taj covjek dao jednostavno da cuva dok se ne vrati da mu gradi vojsku i razvija se a on je to iskoristio i igra se sa cinovima ime mu je Zikas ja...